ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทดแทนอัตราว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
   
 
   
📌📌 ประกาศ #เลื่อน การสอบสัมภาษณ์
ทดแทนอัตราว่าง ประจำปี พ.ศ. 2565
😷 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
🗓 จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ฯ จะคลี่คลาย ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565