ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอันดามันและอุทยานธรณีโลกสตูล โดยวิธี
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564