ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอันดามันและอุทยานธรณีโลกสตูล
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2564