ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเนอราคาจัดจ้างทำธงตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19#หมู่บ้านสีฟ้า จังหวัดสตูล
   
   
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2564