กิจกรรม : จำปาดะรายละเอียด :
    

จำปาดะ เป็นผลไม้ตระกูลขนุน เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองเจริญเติบโตได้ดีในดินทั่วๆไป ทนต่อความแห้งแล้ง ศัตรูพืชรบกวนปลูกกันทั่วไปในจังหวัดสตูลจนถือว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัด พันธุ์ที่มีชื่อเสียง คือ ขวัญสตูล” กับ วังทอง” เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกจำปาดะ จังหวัดสตูลเริ่มให้มี งานวันจำปาดะจังหวัดสตูล” มา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยจัดขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม จนเป็นงานประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน  ในงานจัดให้มีการประกวดพันธุ์จำปี ชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ประกวดผลไม้ พืชผัก ไม้ประดับ  ขบวน แห่ผลไม้ การแข่งขันปรุงอาหารโดยใช้เนื้อและเม็ดจำปาดะ เช่น จำปาดะทอด ข้าวเหนียวจำปาดะ ข้าวเกรียบจำปาดะ เป็นต้น จึงเป็นงานเทศกาลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูล และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในและต่างจังหวัด 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561    อ่าน 941 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**