ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการของร่างพระราชบัญญํติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง...
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2564