ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
   
 
   

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ผ่าน http://www.dopa.go.th/main/web_index แบนเนอร์ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย หรือแบบสอบถามออนไลน์ตาม QR Code ท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 64 - 22 เม.ย. 64

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2564